Juuri nyt: Verottaja tarkastaa verkkokauppoja

 

Verohallinto tekee juuri nyt verotarkastuksia verkkokaupparatkaisuja tarjoaviin yrityksiin. Tarkastus on projektiluonteinen niin sanottu toimialakohtainen verotarkastus. Projektin toisessa vaiheessa tarkastetaan yksittäisiä verkkokauppoja. Verotarkastuksen tekee Pohjois-Suomen verotarkastusyksikkö.

Verkkokauppapalvelut tulilinjalla

Verotarkastuksen yhteydessä tehdään vertailutietotarkastus, jonka tavoitteena on kerätä vertailutietoja verkkokaupparatkaisuja tarjoavien yritysten asiakkaista eli verkkokauppiaista.

Vertailutietotarkastus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Finqu, MyCashflow ja Vilkas -verkkokauppapalveluja käyttävien verkkokauppiaiden tilaustietokannat siirtyvät verottajalle sähköisessä muodossa. Sen sijaan esimerkiksi Clover Shop, ProsperCart ja Magento -verkkokauppaohjelmistoja käyttävien verkkokauppiaiden tilaustietokannat eivät siirry verottajalle.

Ratkaiseva ero johtuu siitä, että verkkokauppapalvelut ovat keskitettyjä palveluja. Palveluntarjoaja voi ohjelmoida verottajan tarvitseman tietokantakyselyn muutamassa minuutissa. Sen sijaan verkkokauppaohjelmistot asennetaan hajautetusti verkkokauppiaiden omille palvelimille.

Korostan, että verottajalla on salassapitovelvollisuus. En voi varmuudella tietää, mihin verkkokaupparatkaisuihin vertailutietotarkastus kohdistuu. Aki Marjeta Pohjois-Suomen verotarkastusyksiköstä vahvistaa toimialakohtaisen verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuksen yleisellä tasolla.

Keräämme verotarkastuksen yhteydessä vertailutietoja muun muassa verkkokauppapalveluja tarjoavien yritysten asiakkaista. Sen jälkeen ajamme tietoja ristiin. Tavoitteenamme on vähentää verotuksen ulottumattomiin jäävää kaupankäyntiä verkossa.
– Aki Marjeta, Pohjois-Suomen verotarkastusyksikkö

Verottajan tavoite on kunnioitettava ja hyväksyttävä. Kaikkien yritysten on toimittava samoilla säännöillä. Keinoista voidaan olla eri mieltä.

Kehittyneitä yrityksiä sorsitaan?

Sähköistä kaupankäyntiä harjoittaviin yrityksiin kohdistuva tietojen ristiinajo on ennen kuulumatonta. Vaikuttaa siltä, että verotarkastuksia kohdennetaan kehittyneisiin yrityksiin siksi, että se on helpointa ja edullisinta.

En voi välttyä ajatukselta, että määräys on tullut ylemmältä taholta, kuten valtionvarainministeriöltä tai suoraan hallitukselta. Tämä on Antti Rinnettä parhaimmillaan; voi olla myös Sipilän hallituksen tekeleitä.

Lopputulemana on kannustinloukku. Jos yritys X haluaa kehittää sähköisen kaupankäynnin tai sähköisen taloushallinnon toimintoja, palkintona on enemmän verotarkastuksia.

Ehdotan, että sähköisesti kehittyneet yritykset saavat vaivan palkasi verohelpotuksia!

Clover Shop Oy läpäisi tarkastuksen

Omalta osaltani voin kertoa, että Clover Shop Oy tarkastettiin viikolla 34. Loppukeskustelussa ei tullut esille huomautettavaa yhtiön kirjanpidosta tai hallinnosta.


Jatkot

Lännen Media kirjoittaa muun muassa Kainuun Sanomissa, Pohjalaisessa, Ilkassa ja Aamulehdessä 16.9.2016:

”Ulkomaisten verkkokauppojen tehovalvonta näyttää tuottavan merkittäviä summia maksamatta jääneitä arvonlisäveroja Verohallinnolle.”

”Verohallinto on kerännyt luottokorttiyrityksiltä ja internetmaksujen välittäjiltä massiivisia datamääriä kuluttajien maksuliikenteestä ja päätellyt suomalaisten tekemistä nettiostoksista, mitkä nettikaupat ylittävät 35 000 euron rajan.”

Tekijä: Erno Penttilä

Ohjelmoin ensimmäisen verkkokauppaohjelmistoni vuonna 1998. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt Clover Shop -verkkokauppaohjelmiston tuotekehityksessä ja asiakaspalvelussa.