Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt 8.4.2021 kaksi päätöstä evästeiden tallentamiseen liittyen. Silmäilin näitä päätöksiä. Päätösten sivutuotteena saatiin mustaa valkoisella, että suostumusta evästeiden tallentamiseksi ei tarvitse aina kysyä.

Voimme olla nyt turvallisin mielin, sillä hallinto-oikeudenkin mukaan on olemassa sellaisia evästeitä, joiden osalta ei edellytetä käyttäjän suostumusta, eikä näin ollen myöskään nimenomaista suostumusta. Hallinto-oikeus oli pyytänyt varsinaisessa asiassa lausunnon muun muassa apulaistietosuojavaltuutetulta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että Traficom.fi-sivustolla käytössä olevat evästeet, joista asiassa on kyse, eivät ole viestintäpalvelulain 205 §:n 2 momentissa tarkoitettuja evästeitä, joiden osalta ei edellytetäkään käyttäjän suostumusta. -Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen H1515/2021 perustelu

Näitä niin sanottuja välttämättömiä evästeitä sivuttiin näissä päätöksissä kymmenisen kertaa. Välttämättömiä evästeitä ovat esimerkiksi evästeet, joihin evästeluvan kysymisen vastaus on tallennettu ja sessioevästeet, jotka ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta. Näiden osalta ei siis edellytetä käyttäjän suostumusta.

Tämä on selvää pässinlihaa, niin kuin matematiikan opettajani tapasi sanoa ja minä puolestani jatkoin perinnettä vuonna 2013 pankissa asioidessani. Se on eri tarina.

Pointtini on, että lehtiotsikot tyyliin ”evästeiden käyttämiseen tarvitaan aina aktiivinen suostumus sivuston kävijältä” tai ”evästeiden tallentaminen edellyttää internetkäyttäjien aktiivista suostumusta” ovat virheellisiä.

Tavoitteenani on edistää verkkokaupankäyntiä ja korjata yleisiä väärinkäsityksiä, jotka haittaavat verkkokaupankäynnin edistämistä.

Lähteet

  • Helsingin hallinto-oikeuden päätös H1515/2021
  • Helsingin hallinto-oikeuden päätös H1516/2021