Käytetyn verkkokauppalisenssin myynti

Kymmenen vuotta sitten joka kolmas suomalainen verkkokauppa lopetti toimintansa vuoden pituisen vertailujakson aikana. Verkkokauppojen määrän kasvu saavutettiin niin, että vastineeksi syntyi suuri määrä uusia verkkokauppoja: joka toinen verkkokauppa oli alle vuoden ikäinen.

Verkkokaupparatkaisujen toimittajien intresseissä oli myydä verkkokauppiaille mahdollisimman paljon jotain: oli se sitten lisenssi tai mikä tahansa palvelu. Toki tätä ei voida yleistää ja toki näin on myös tänäkin päivänä. Mutta jäivätkö nämä käytetyt verkkokauppalisenssit verkkokauppiaiden käteen?

Lainsäädäntö

Kiteytän asian niin, että kertamaksulla maksetut ikuisesti voimassa olevat verkkokauppalisenssit saa myydä. Kuukausimaksullisia vuokralisenssejä ei saa myydä.

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.7.2012: Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja — Internetistä ladattuja tietokoneohjelmia koskevien käytettyjen lisenssien myyminen:

77 … Tästä seuraa, että tämän säännöksen seurauksena kyseisen oikeuden haltija ei voi enää kieltää kyseisen kappaleen jälleenmyyntiä, ja näin on riippumatta sopimuslausekkeista, joissa kielletään myöhempi luovuttaminen.

80 Koska tekijänoikeuden haltija ei voi estää sellaisen tietokoneohjelman kappaleen jälleenmyyntiä, jonka osalta kyseisen haltijan levitysoikeus on rauennut direktiivin 2009/24 4 artiklan 2 kohdan nojalla, on todettava, että tämän kappaleen toinen ostaja sekä kaikki myöhemmät ostajat ovat direktiivin 2009/24 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ”tietokoneohjelman laillisesti hankkineita henkilöitä”.

Ja edellä mainittu direktiivin 2009/24 4 artiklan 2 kohta kuuluu:

2. Kun oikeudenhaltija tai joku muu hänen suostumuksellaan on ensimmäisen kerran myynyt tietokoneohjelman kappaleen yhteisössä, oikeudenhaltijan oikeus kyseisen kappaleen levittämiseen yhteisössä raukeaa, lukuun ottamatta oikeutta valvoa ohjelman tai sen kappaleen vuokraamista edelleen.

Kannattaako ostaa?

Kertamaksulla maksettua käytettyä verkkokauppalisenssiä ei kannata ostaa, jos ensimmäinen omistaja on ostanut sen yli 2-3 vuotta sitten. Tällaisen lisenssin alainen ohjelmisto on jo todennäköisesti ylittänyt elinkaarensa puolivälin ja verkkokaupparatkaisun toimittaja on ajamassa sitä alas tai kehittämässä uuden sukupolven ohjelmistoa.

Ostaessa kannattaa selvittää, sisältyykö lisenssiin oikeus uusiin ohjelmistoversioihin ja mikä on lisenssin alaisen ohjelmiston ohjelmistosukupolven (1,2,3…) arvioitu elinkaari verkkokaupparatkaisun toimittajan mielestä.

Verkkokaupparatkaisun toimittajalla saattaa myös olla mielipide siitä, mihin kaikkeen lisenssi antaa oikeuden sen jälkeen, kun se on myyty. Lisenssin aiemmat omistajat ovat saattaneet ostaa esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksullisia lisäpalveluja, joihin lisenssin uusi omistaja ei saa käyttöoikeuksia, tai kertamaksullisia lisäominaisuuksien lisenssejä, jotka eivät kuulu kauppaan.

Jaa tämä kavereillesi

Tekijä: Erno Penttilä

Mysteerimies vuodesta 1998.