Hakukoneoptimointia neljällä tavalla

Hakukoneoptimointi (SEO) on joustava käsite. Joku ymmärtää niin, että avainsanat ovat hakukoneoptimointia ja joku toinen ymmärtää niin, että yrityksen kaikki toiminta on hakukoneoptimointia.

Itse rajaan hakukoneoptimoinnin neljään osa-alueeseen ja se onkin tämän kirjoituksen pointti. Eli tässä lyhyesti hakukoneoptimointia neljältä eri kantilta.

1. Verkkokauppa-alustassa valmiina olevat optimoinnit

Tähän kohtaan kuuluvat kaikki tekniset perusasiat, kuten esimerkiksi vaihtoehtoiset kielet, tekstilinkkeihin perustuva navigaatio, selkeä sivustohierarkia, nopeasti latautuvat sivut, virheetön html-lähdekoodi ja optimoidut kuvat.

Tärkeitä asioita ovat myös mobiiliyhteensopivat sivut, salattu yhteys (https) ja jäsennellyt tiedot (strukturoitu data).  Mutta esimerkiksi sivustokartta ja selkeät URL-osoitteet eivät ole välttämättömiä, jos kokonaisuus on muuten fiksu.

2. Verkkokaupan sisältö

Tähän kohtaan kuuluvat verkkokaupan kaikki sanat ja kuvat, kuten esimerkiksi otsikot, johdannot, leipätekstit, tiivistelmät, luettelot, tuotekuvat, kuvatekstit, jäsennellyt tiedot ja metakuvaukset.

Tämä kohta on hakukoneoptimoinnin kustannustehokkainta ydinaluetta. Verkkokauppias voi lisätä sisällön kustannustehokkaimmin itse, koska hän tietää alansa ja asiakkaidensa käyttämät termit parhaiten.

3. Näkyvyys ulkopuolisilla sivustoilla

Hakukoneoptimointi ei rajoitu pelkästään verkkokaupan sivuille. Verkkokauppiaan kannattaa olla mukana sosiaalisessa mediassa, olla aktiivinen paikallistasolla, mainostaa verkossa, tehdä yhteistyötä toisten yritysten kanssa, antaa haastatteluja, kirjoittaa blogia ja niin edelleen.

Aikoinaan verkkokauppaan johtavien (laadukkaiden) linkkien määrä oli erittäin tärkeää. Linkeistä muodostui ”link juice”, joka oli osa ”page rankkia”, joka oli osa Googlen ”algoritmia”. Muistan lukeneeni noin kymmenen vuotta sitten, että Google alkaa huomioida myös mainintoja (brand mentions) linkkien rinnalla ja näin onkin jo tapahtunut.

4. Ostettu hakukoneoptimointi

Aina on mahdollista ostaa hakukoneoptimointia SEO-palveluita tarjoavilta yrityksiltä. Nämä yritykset voivat nostaa huonoa perustasoa kohtuullisella työmäärällä ja verkkokauppiasta kouluttamalla, mutta hyvää perustasoa ne eivät enää kykene juurikaan nostamaan kustannustehokkaasti.

Jos harkitset SEO-palveluiden ostamista, niin ota ensin selville, mitä ostat ja mitä toimenpiteitä tehdään, jotta osaat myöhemmin pakittaa ja siivota jäljet. Nimittäin osa tehdyistä optimoinneista muuttuu vähitellen myrkyksi riippumatta siitä, ovatko ne ostettuja vai itse tehtyjä.