Missä menee asiallisen markkinoinnin raja? Entä mikä on piilomarkkinointia? Netistä löytyy artikkeli jos toinenkin, mutta ei useinkaan perusteluja, miksi jokin on kiellettyä.

No tässäpä se markkinoinnin raamattu:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19781061

Kiteytetysti:
1. Markkinoinnin on näytettävä kaupalliselta (!)
2. Ilmoita markkinoijan nimi
3. Pysy totuudessa
4. Rakenna vertailut vertailukelpoiseksi
5. Ilmoita tarjousehdot

Esimerkkejä kielletystä markkinoinnista

  • Bloggaaja esittelee hyödykkeen, jonka se on saanut markkinoijalta ilmaiseksi, mutta antaa ymmärtää toisin (1 §).
  • Verkkokaupassa on kello, jonka mukaan hyödyke poistuu myynnistä tunnin kuluttua, vaikka myynti jatkuu (2 §).
  • Verkkopalvelua markkinoidaan tietokoneohjelmistona (2 §).
  • Yritys jättää oleellisia asioita mainitsematta vertaillessaan omaa hyödykettä kilpailijansa hyödykkeeseen (2 a §).