Totuus toimituskulujen ALV:stä

Toimituskulujen arvonlisävero on jatkuva keskustelunaihe vuodesta toiseen. Viimeksi sitä käytiin maaliskuun puolessa välissä Facebookin Verkkokauppiaat-ryhmässä.

Keskusteluissa nousee usein tapetille, että Posti myy tiettyjä kuljetuspalveluja verottomasti. Verkkokauppiaat haluaisivat läpilaskuttaa ne asiakkailleen asti. Tämä ei valitettavasti ole sallittua.

Toinen keskusteluissa esille nouseva asia on arvonlisäverossa säästäminen. Arvonlisävero on yritykselle pelkkä läpikulkuerä. Oikeasti verkkokauppias ei voi säästää sentin senttiä. Laissa ei myöskään ole porsaanreikää. Totuus on, että arvonlisäverossa säästävä verkkokauppias perii asiakkailta enemmän toimituskuluja kuin olisi välttämätöntä.

Useita väärinkäsityksiä

Verkkokaupan asiakkailta perittävien rahti- ja toimituskulujen arvonlisäverotukseen liittyy ainakin kuusi yleistä väärinkäsitystä.

  1. Toimituskulujen ALV on 0 %, jos asiakas maksaa postiennakolla
  2. Toimituskulujen ALV on 0 %, jos kirje painaa alle 2 kg
  3. Toimituskulujen ALV on 0 %, jos paketti painaa alle 10 kg
  4. Toimituskulujen ALV on aina 24 %
  5. Toimituskulujen ALV:n jakamisesta syntyy säästöjä
  6. Verkkokauppias voi vetää välistä, koska laissa on porsaanreikä

Kaikki yllä olevat väittämät ovat siis väärin, kun verkkokauppias lähettää tavaraa suomalaisesta verkkokaupasta suomalaiselle kuluttajalle.

Lainsäädäntö

Verkkokauppias voi hinnoitella asiakkailta perittävät toimituskulut täysin oman päätöksensä mukaan. Sillä ei ole lainkaan merkitystä, kuinka paljon verkkokauppias on maksanut kuljetuksesta esimerkiksi Postille.

Toimituskulut kuuluvat arvonlisäverotuksen piiriin yhtä lailla kuin verkkokaupassa myytävät tuotteet. Verottaja tulkitsee asian niin sanotulla liittymisperiaatteella; pääsuoritteen liitännäisten verokanta on sama kuin pääsuoritteen.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät muun muassa yleishyödyllinen toiminta, vähäinen liiketoiminta, marginaaliverotuksen piirissä olevien tuotteiden myynti, veroton myynti ulkomaille ja EU-yhteisömyynti ulkomaille.

Veroton rahoituspalvelu

Posti myy postiennakkopalvelun verkkokauppiaalle verottomasti, koska kyseinen palvelu on arvonlisäverolaissa tarkoitettua verotonta rahoituspalvelua.

Verkkokauppias ei myy asiakkailleen rahoituspalvelua. Siksi verkkokauppiaan on lisättävä asiakkailta perittäviin toimituskuluihin arvonlisävero. Sillä ei ole lainkaan merkitystä, onko verkkokauppias ostanut Postilta verottoman rahoituspalvelun.


EDIT 10.9.2018! Jos silti haluat myydä postiennakon osuuden toimituskuluista verottomasti, niin harkitse vielä. Posti myy verkkokauppiaalle verottoman tilillepanopalvelun (=postiennakko). Verkkokaupan asiakas ei kuluta kyseistä palvelua, joten miksi tilillepanopalvelu pitäisi edes myydä verkkokaupan asiakkaalle? Eihän verkkokaupan asiakkaille myydä myöskään verottomia pankkitilille panoja. Ne ovat verkkokauppiaan kuluja, jotka verkkokauppias kattaa perimällä verkkokaupan asiakkaalta verollisia toimitus- ja käsittelykuluja.


Yleispalvelun tarjoaminen

Suomessa vastuu postipalvelujen yleispalvelusta on Postilla. Yleispalvelulla tarkoitetaan tiettyjä postipalveluita, joiden tulee olla koko maassa pysyvästi tarjolla ja saatavilla tasapuolisin ehdoin. Yleispalvelujen myynti on säädetty arvonlisäverolaissa verottomaksi.

Verkkokauppias ei ole yleispalvelun tarjoaja. Siksi verkkokauppiaan on lisättävä asiakkailta perittäviin toimituskuluihin arvonlisävero. Sillä ei ole lainkaan merkitystä, onko verkkokauppias ostanut Postilta verotonta yleispalvelua.

Verokannan alentaminen

Nettikeskusteluissa kysytään usein, voiko toimituskulujen verokanta olla alempi kuin 24 %, jos asiakas on tilannut ainoastaan alemman verokannan tuotteita. Vastaus on kyllä. Perustelut löytyvät edeltä lainsäädäntö-otsikon alta.

Toimituskulujen verokantaa voidaan alentaa kuitenkin vain, jos se on ensin lukittu epäedullisesti 24 %:iin ja verkkokaupassa myydään alemman verokannan tuotteita.

Otetaan esimerkiksi kirjoja myyvä verkkokauppa. Kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %. Sanotaan vaikka, että verkkokauppias lähettää kirjan asiakkaalle kirjeessä, johon hän on liimannut postimerkkejä 5,20 eurolla (sis. ALV 0 %).

Oletetaan aluksi, että toimituskulujen verokanta on lukittu epäedullisesti 24 %:iin. Verkkokaupan asiakas maksaa toimituskuluja vaikkapa 7,00 euroa (sis. ALV 24 %). Veroton määrä on 7,00 * 100 / 124 = 5,645 euroa. Voittoa kirjanpitoon syntyy 5,645 euroa – 5,200 euroa = 0,445 euroa.

Oletetaan seuraavaksi, että toimituskulujen verokanta on alennettu 10 %:iin. Verkkokaupan asiakas maksaa toimituskuluja verkkokauppiaalle jälleen 7,00 euroa (sis. ALV 10 %). Veroton määrä on 7,00 * 100 / 110 = 6,364 euroa. Voittoa kirjanpitoon syntyy 6,364 euroa – 5,200 euroa = 1,164 euroa. Verkkokauppias näyttäisi säästävän arvonlisäverossa 0,719 euroa.

Säästämisessä kyse on kuitenkin vain tunteesta. Toimituskulut oli lukittu 7,00 euroon (sis. ALV) ja veroton osuus toimituskuluista jousti ylöspäin. Itse asiassa verkkokauppias teki enemmän voittoa eikä säästänyt.

Jakaminen eri verokannoille

Seuraavaksi esille nousee kysymys, voidaanko toimituskulujen arvonlisävero jakaa eri verokannoille, jos tilaus sisältää usean eri verokannan tuotteita. Vastaus on kyllä. Esimerkiksi kirjoja myytäessä toimituskulujen ALV on (kirjojen osalta) 10 %. Jos sama tilaus sisältää esimerkiksi vaatteita, toimituskulujen ALV on (vaatteiden osalta) 24 %.

Toimituskulujen ALV:n jakosuhde perustuu tilattujen tuotteiden verottomiin myyntihintoihin. Esimerkiksi jos myydään 50 euron arvoinen kirja (sis. ALV 10 %) ja 50 euron arvoinen vaate (sis. ALV 24 %), niin tilauksessa on 52,99 %:sti kirjoja ja 47,01 %:sti vaatteita.

Suo siellä vetelä täällä

Jos toimituskulut olisi määritelty verkkokaupan hallintaliittymään verottomina, verkkokaupan asiakas olisi maksanut toimituskuluja vain 6,21 euroa (sis. ALV 10 %). Veroton määrä olisi ollut 6,210 * 100 / 110 = 5,645 euroa, kuten ensimmäisessä esimerkissä. Voittoa olisi syntynyt kirjanpitoon 5,645 euroa – 5,200 euroa = 0,445 euroa, kuten ensimmäisessä esimerkissä.

Arvonlisäverossa säästämisessä kyse onkin pohjimmiltaan vain toimituskulujen hintatasosta, joka on kilpailuetu. Arvonlisäverossa säästävä verkkokauppias perii asiakkailtaan enemmän toimituskuluja kuin olisi välttämätöntä.

Ammattilaiset apuna

Tämäkin oli yksi nettikirjoitus muiden joukossa. Jos epäilet tietojen paikkaansa pitävyyttä, ota yhteyttä kirjanpitäjääsi tai soita verottajan palvelunumeroon.

Jaa tämä kavereillesi

Tekijä: Erno Penttilä

Ohjelmoin ensimmäisen verkkokauppaohjelmistoni vuonna 1998.