Mahdoton verkkokauppalaki

Uusi 13.6.2014 voimaan tullut verkkokauppalaki (kuluttajansuojalain muuttaminen) on otettu hyvin vastaan. Ja mitä vielä. Siinä on laki, jota ei yksikään verkkokauppias pysty noudattamaan. Tehdään niin kuin ennenkin.

Mallin mukainen peruuttamisohje ja -lomake

Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle ohjeen oikein täytettynä, hänen katsotaan täyttäneen mainittujen kohtien mukaiset tiedonantovelvollisuutensa.

Oikeusministeriön asetus 110/2014

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun peruuttamislomakkeen on oltava liitteessä II olevan peruuttamislomakkeen mallin mukainen.

Oikeusministeriön asetus 110/2014

Asetuksella annetut peruuttamisohjeen ja -lomakkeen mallit ovat kaavamaisuudessaan mahdottomia. Ne edellyttävät esimerkiksi teitittelyä, vaikka suurimmalle osalle verkkokauppojen asiakkaista se on vierasta. Onneksi valvonnassa on puutteita tai viranomaisilla on kerrankin järkeä! Jos verkkokauppias on nimennyt peruuttamislomakkeen vahingossa palautuslomakkeeksi tai vaikka palautelomakkeeksi, ja sinuttelee asiakasta, niin mitä sitten?

Malliin pakottaminen ei mene kentällä läpi, vaikka palautuskäytäntöjen yhtenäistämisellä on hyvä tarkoitus.
Malliin pakottaminen ei mene kentällä läpi, vaikka palautuskäytäntöjen yhtenäistämisellä on hyvä tarkoitus.

Onko asiakkaalla maksuvelvollisuus?

Jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, kuluttajalle on ilmoitettava 9 §:n 1 momentin 1, 6, 7, 17 ja 18 kohdassa tarkoitetuista seikoista selkeällä tavalla ja välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa. Elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, 6 luku, 12 §

Mitä tarkoittaa tai kuka päättää, että kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus? Maksamattomia tilauksia ei yleensä toimiteta ja maksuvelvollisuus on sillä selvä. Pitääkö maksuvelvollisuudesta ilmoittaa, vaikka sitä ei ole? Tässä on aineksia vuoden 2014 joukkolipsahdukseksi. Lähetin kilpailu- ja kuluttajavirastolle 23.9.2014 yleisluontoisen ilmoituksen:

Pitääkö verkkokauppiaan varmistaa, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden, jos verkkokauppias ei toimita maksamattomia tilauksia eikä peri niitä jälkilaskutuksella? Tällöinhän kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta.

Jos edellä mainitussa tapauksessa tilauspainiketta ei ole merkitty sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus”, miksi kuluttajalla olisi oikeus perua kauppa jopa vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä? Viittaan tähän:
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/etamyynti-verkkokauppa-posti–ja-puhelinmyynti/ennakkotiedot/

Edellä mainitulla sivulla mainitaan näin:
”Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ’tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus’ tai muulla vastaavalla ilmauksella.”

Virke on mielestäni harhaanjohtava, koska tilauksen tekeminen ei merkitse automaattisesti maksuvelvollisuutta. Kuten totesin, asiakkaalla on maksuvelvollisuus vain, jos verkkokauppias päättää periä maksamattomat tilaukset.

Lainaus kuluttajansuojalaista: ”Jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus… Elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.”

Jos tilauksen tekeminen ei merkitse maksuvelvollisuutta, elinkeinonharjoittajan ei ole varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla väitetään toisin: ”Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ’tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus’ tai muulla vastaavalla ilmauksella.”

Asia on tärkeä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston harhaanjohtavan ohjeistuksen vuoksi verkkokauppiaat ja kuluttajat eivät tiedä, milloin maksuvelvollisuusilmoitus pitää näyttää tilauksen teon yhteydessä. Jos sitä ei näytetä, kuluttaja luulee verkkokaupan rikkovan lakia. Jos verkkokauppias toisaalta näyttää sen maineensa menettämisen pelossa, kuluttaja-asiakkaalla on todellinen maksuvelvollisuus ja hänen pitää peruuttaa tilaus ajoissa välttääkseen maksuvelvollisuuden.

Erno Penttilä

Clover Shop X4:ssä maksuvelvollisuusilmoitus on mahdollista näyttää maksu- ja toimitustapakohtaisesti harkiten. Asiakaspalvelumme neuvoo eteenpäin. Ilmoitus kannattaa näyttää vain, jos maksuvelvollisuudesta halutaan pitää kynsin hampain kiinni. Ilmoitus huonontaa aina verkkokaupan konversioastetta. Se on tarpeeton, jos asiakas maksaa verkkomaksulla ja tavarat toimitetaan vasta maksun jälkeen.

Jaa tämä kavereillesi

Tekijä: Erno Penttilä

Ohjelmoin ensimmäisen verkkokauppaohjelmistoni vuonna 1998.

Yksi ajatus artikkelista “Mahdoton verkkokauppalaki”

  1. Julkaisin tämän kirjoituksen ensimmäistä kertaa sarjassani ”Terveisiä labrasta”. Verkkokauppablogi avattiin myöhemmin.

Kommentit on suljettu.